Inbound-markkinoinnin tietokeskus [artikkelit, oppaat, videot]

10. tammikuuta 2018

Tältä sivulta löydät Suomen kattavimman inbound-markkinoinnin ja myynnin tietopankin. Suurin osa sisällöstä on vapaasti, ilman yhteystietoja, saatavissa.

Mitä inbound markkinointi on?

Inbound-markkinointi on epäsuoraa, asiakasta palvelevaa sisältöpohjaista markkinointia joka houkuttelee ja tuo asiakasta kohti ostotapahtumaa. Inboundissa asiakas omistaa prosessin ja myyjän tehtävänä on auttaa asiakasta ostamaan.

Miten inbound markkinointi eroaa outbound markkinoinnista?

Myynnissä ja markkinoinnissa asiakkaita on perinteisesti lähdetty hakemaan kohderyhmää poimittamalla. On siis menty ulospäin. Englanniksi outbound. On etsitty kohderyhmästä kiinnostuneita kuin neulaa heinäsuovasta, kylmäsoitoin, massapostituksin ja - markkinoinnilla. On häiritty suurta joukkoa vain löytääkseen muutama kiinnostunut.

Kun aloite on siirtynyt asiakkaalle, suunta kääntyy ympäri. Asiakkaat tulevatkin sisäänpäin. Englanniksi inbound. Useimmiten hyödyllisen sisällön vetämänä. Siksi puhutaankin inboundista, inbound-markkinoinnista ja sisältömarkkinoinnista, sekä inbound-liideistä. Myyntiä tehdään aidosti kiinnostuneille. Siksi se on myös huomattavan tehokasta.

Miksi inbound-markkinointi on nyt suosittua?

Asiakaskäyttäytyminen erityisesti yrityspäättäjien piirissä on nopeasti muuttunut. Asiakas kiinnostuu uusista asioista tänä päivänä yleensä sosiaalisen median innoittamana ja siirtyy sieltä Googlen kautta etsimään tietoa. Kauppa jaetaan niiden kesken, jotka olivat tuolla matkalla mukana. Samaan aikaan asiakkaiden tavoitettavuus puhelimella on romahtanut. Työpöydän ääressä ei avokonttoreissa aikaa vietetä, vaan päivä kuluu palavereissa puhelin äänettömällä. Samaan aikaan kuitenkin somessa roikkuen ja tietoa hakien.

Tilaa uudet blogijutut sähköpostiisi

Voit perua tilauksen milloin tahansa
 

Onko inbound-markkinointi muoti-ilmiö?

Ei. Inbound on tullut jäädäkseen ja korvaa suurelta osin outboundia parhaillaan niin myynnin kuin markkinoinninkin puolella. Inboundin pohjana oleva sisältömarkkinointi on ideana yhtä vanhaa kuin markkinointi. Se kuitenkin jäi kirjapainotekniikan ja sähköisen tiedonsiirron, eli radion ja TV:n, ekonomiasta johtuen sivuun. Tietoa voitiin välittää tehokkaasti lähinnä median avulla. Jos taas kohderyhmää ei pystytty tavoittamaan järkevästi median avulla, jouduttiin tyytymään mm. henkilökohtaiseen myyjän välityksellä tapahtuvaan tiedon välitykseen. Nyt kuitenkin internetin, hakukoneiden, sosiaalisen median ja mobiililaitteiden johdosta asiakkaat pääsevät kiinni haluamaansa tietoon ohi medioiden. Kuten markkinoinnin guru Seth Godin sanoo, sisältömarkkinointi on ainoaa jäljelle jäävää markkinointia.

Mitä eroa on inbound markkinoinnilla ja sisältömarkkinoinnilla?

Inbound-markkinointia voi tehdä erikoistapauksissa ilman sisältömarkkinointia, ja sisältömarkkinointia tehdään laajalti ilman asiakasta sisäänpäin liikuttavaa tavoitetta. Mutta helpointa on mieltää inbound-markkinointi digitaaliseksi sisältömarkkinoinniksi, jossa asiakasta pyritään aktiivisesti ohjaamana sisäänpäin.

Mitä taktiikoita inbound-markkinoinnissa käytetään?

Inbound-markkinointi ei ole yksi taktiikka. Se pohjautuu vahvasti sisältömarkkinointiin, mutta lisää siihen ajatuksen asiakkaan määrätietoisesta viemisestä eteenpäin, joka sisältömarkkinoinnista puuttuu. Inbound-markkinointi on vahvasti digitaalista markkinointia, muttei orjallisesti.

 • Sisältömarkkinointi: Sisältömarkkinointi on keskeinen ja usein erottamaton osa Inbound-markkinointia. Blogijutut, ladattavat oppaat ja yhä useammin Youtube-videot, podcastit ja webinaarit kuuluvat perussettiin. Vaikka sisältöä julkaistaan muualla kuten LinkedInissä, Mediumissa, YouTubessa, podcast- tai webinaarialustoissa, on oma blogi silti operaation ydin ja omat laskeutumissivut konversioportteina.
 • Hakukoneoptimointi (SEO): Sisältömarkkinoinnin myötä hakukonelöydettävyys paranee merkittävästi. Asiakkaalle hyödyllisen sisällön julkaiseminen on sinänsä jo hakukoneoptimointia ilman että hakukonenäkyvyyteen edes kiinnitetään huomiota. Toki taitojen kehittyessä sisällön tuotannossa otetaan hakukonenäkyvyys erikseen huomioon. Hakukonemarkkinointia käytetään kuitenkin inbound-markkinoinnissa verraten vähän, lähinnä ajamaan liikennettä suppilon loppuun, eli tuotesivulle.
 • Sosiaalinen media: Sosiaalisen median merkitys on tärkeä sisällön promoamisessa eli sen esilletuomiseen yleisölle. Sisältöä jaetaan ja sitä mainostetaan, ja toivotaan että lukijatkin jakaisivat.
 • Sähköpostimarkkinointi: Harva asiakas on valmis ostamaan ensikohtaamisella, joten keskeinen osa on sähköpostimarkkinointi, jota tehdään automatisoidusti hoito-ohjelmin sekä perinteisemmin uutiskirjein. Uutiskirjeisiin ei kuitenkaan tehdä omaa sisältöä, vaan niillä promotaan tuoretta sisältöä.
 • Markkinoinnin automaatio: Inbound-operaatio on aina monimutkainen, ja menestykseen tarvitaan vähintään kevyt markkinoinnin automaatioalusta, kuten Loyalistic, yksittäisiä sovelluksia kun tarvitaan puolesta tusinasta tusinaan jolloin itse koottu markkinoinnin automaatio on harvoin edullinen, luotettava ja automaattinen.
 • Natiivimainonta: Sisällön nostaminen medioiden uutisvirtaan on mielenkiintoinen ja vielä varsin vähän käytetty sisällön promootiokeino, mutta sen suosio kasvaa kovaa vauhtia.
 • Konversio-optimointi: Konversio-optimointi on lähellä inbound-markkinoijan sydäntä sillä optimoitavana on yhdellä istunnolla kuljettavat polut (some-blogi-toimintakehoite-laskeutumissivu...) kuin asiakkaan matka.

Mitkä ovat inbound-markkinoinnin työkalut?

 • Blogialusta
 • Laskeutumissivut, lomakkeet
 • Uutiskirje
 • Automaattisesti lähetettävät sähköpostit: drip, seqence, program, nurture...
 • Tracking, Scoring
 • Markkinoinnin CRM
 • Mittarit
 • Analytiikka

Artikkelit, oppaat, videot ja podcastit

Inbound- ja sisältömarkkinointi

Bloggaus

 1. Yritysblogin menestyskaava
 2. Rikas bloggaaja, köyhä bloggaaja: kuinka kasvatat yleisö- ja sisältövarallisuutta (Varallisuus)
 3. Jokaisen legendaarisen blogin takana on erinomainen promoottori (Promootio)
 4. 11 viimeistelyvaihetta jotka tekevät blogijutustasi mahtavan (Mahtavuus)
 5. Bloggaus on volyymilaji, miksi? (Määrä)
 6. tulossa
 7. tulossa

Laskeutumissivut

Sosiaalinen media

Hakukoneoptimointi

Oppaat

Videot

Työkalut


Inbound-opas tehokkaaseen B2B-myynnin liidituotantoon

Valjasta asiantuntemus tulokselliseksi liidejä tuottavaksi sisältömarkkinoin muutamassa tunnissa. Oppaan avulla osaat käynnistää menestyksekkään inbound-markkinoinnin ilman markkinointi- ja teknologiaosaamista, sekä ilman konsultteja.
Liidituotannon kolme keskeistä mittaria Loyalisticissa
LATAA OPAS