Houkutteleva blogiotsikko: näin kirjoitat sellaisen itse

perjantai 8. joulukuuta 2017

Koska luet tämän tekstin, teki yllä oleva otsikko tehtävänsä: se houkutteli sinut tämän blogikirjoituksen pariin.

Otsikolla onkin tasan yksi tavoite - saada tekstillesi lukijoita. Mitä iloa kaikesta siitä sisällöntuotantoon uhratusta ajasta ja vaivasta muutoin on, jos blogikirjoitustasi ei lue kukaan muu kuin sinä itse ja kenties kollegasi tai pari? Otsikon tulisi saada lukijan huomio ja herättää hänen kiinnostuksensa, jotta hän siirtyisi seuraavaan vaiheeseen eli varsinaisen kirjoituksen lukemiseen.

Tiesitkö, että jos kymmenen ihmistä lukee otsikon, heistä vain kaksi klikkaa otsikkoa ja lukee itse tekstin? Tekstin kirjoittajan tulisikin aina pitää mielessään se, että pelkästään kirjoituksen hyvä sisältö ei riitä. Sisältöä tuotetaan nykyään niin paljon, että sisällöltään ansioitunutkin kirjoitus jää helposti huomiotta kaikessa viestitulvassa. Jos kirjoitusta ei ole otsikoitu taitavasti, on tuosta tulvasta hankala erottautua, eikä potentiaalinen lukija edes löydä kirjoituksesi pariin.

Blogikirjoituksesi otsikko kohtaa kilpailua mediassa kuin mediassa.

Kirjoita siitä, mistä asiakkaasi ovat kiinnostuneita

Kaupallisessa mielessä pelkkä lukijoiden saaminen kirjoitukselle ei riitä, vaan tavoitteena tulisi luonnollisesti olla juuri oikeanlaisten lukijoiden eli (potentiaalisten) asiakkaiden tavoittaminen. Saat asiakkaidesi huomion parhaiten kirjoittamalla niistä aiheista, jotka kiinnostavat juuri sinun asiakkaitasi. Yleisönsä tunteminen on tärkeää, jotta voi jo sisältöstrategiaa ja sisältösuunnitelmaa miettiessään päättää kirjoittaa sellaisista asioista, jotka ovat sille merkityksellisiä. Voit miettiä esimerkiksi asiakaskuntasi tarpeita, ongelmia ja niitä asioita, joista se etsii ja haluaisi saada lisää tietoa, ja ideoida sekä kirjoituksesi sisällön että sen otsikon tätä ohjenuoraa käyttäen.

Kun pohdit asiakkaidesi kiinnostuksen kohteita, on hyvä ymmärtää myös asiakkaiden ostoprosessin pääpiirteet. Se, missä vaiheessa ostoprosessia (tietoisuus, kouluttautuminen, arviointi, ehdotus, ostopäätös) haluamasi kohdeyleisö on, vaikuttaa luonnollisesti myös siihen, mistä he kulloinkin ovat kiinnostuneita. Tekstin sisällön lisäksi tämä tulisikin huomioida myös otsikoinnissa, ja otsikko kannattaa räätälöidä sen mukaan, tavoitteletko tällä kertaa lukijoiksi esimerkiksi täysin uusia vai jo vanhoja asiakkaitasi, jolloin otsikkokin voi olla täysin erilainen.

Kiinnitä otsikossa huomiota käyttämääsi kieleen

Jotta saisit haluamasi kohderyhmän huomion kirjoituksellesi, tulisi sitä sitä kiinnostavan aiheen lisäksi osata puhutella oikein. Tämän varmistat sillä, että käytät otsikossasi sellaisia sanoja ja sellaista kieltä, jota asiakkaasikin käyttävät ja johon he voivat samaistua. Älä siis käytä vaikeita sanoja tai ilmaisuja, jos asiakkaasi eivät sellaisia käytä, ja käytä ammattikieltä ja lyhenteitä muutenkin harkiten. Vaikka aiheesi olisi hyvin tekninen tai muuten vaikea, vältä käyttämästä sellaista kieltä, jota asiakkaasi eivät ymmärrä. Kirjoituksen ja sen otsikoinnin tarkoitus ei ole esitellä omaa fiksuuttaan tai kouluttautuneisuuttaan mahdollisimman vaikeaa kieltä käyttämällä, vaan fiksuuttaan voi esitellä osaamalla selittää vaikeankin asian siten, että se vaikuttaa helpommalta.

Koska lukijan silmät haravoivat todennäköisesti lukuisia otsikoita päivän mittaan, tulisi otsikon olla helposti ymmärrettävä, jotta myös sellainen, joka vain silmäilee sen nopeasti läpi, ymmärtää pointin. Käytetyn kielen kannattaa siis olla yksinkertaista mutta tehokasta, ja epämääräisyyttä sekä liikaa rönsyilyä kannattaa välttää. Pitämällä otsikon ytimekkäänä sekä olemalla selkeä ja menemällä suoraan asiaan tavoitat myös kiireisimmät lukijat ja maksimoit näin otsikkosi vaikuttavuuden.

Otsikko tulisi aina aloittaa isolla kirjaimella. Sen loppuun ei tule pistettä, mutta jos otsikko on kysymys, tulisi sen lopussa käyttää kysymysmerkkiä. Jos otsikko on kaksiosainen, voi sen välissä käyttää välimerkkinä pistettä, ajatusviivaa tai kaksoispistettä.

Lukijoiden puhuttelumuodoksi kannattaa valita yksikön toinen persoona eli “sinä”. Näin puhuttelet suoraan lukijaa, ja hän kokee, että teksti on kirjoitettu juuri hänelle. Sinä-muodon käyttö henkilökohtaistaa tekstin ja vastaa lukijan kysymykseen siitä, mitä tekstissä on juuri hänelle.

Myös otsikon kielivalintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Tiedän, tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvältä, mutta tähän törmää valitettavan usein esimerkiksi verkosta tietoa etsiessään. Jos tekstisi on kirjoitettu suomeksi, myös otsikon tulisi olla suomeksi, ja jos tekstisi on kirjoitettu esimerkiksi englanniksi, tulisi myös otsikon olla englanniksi. Otsikon kielivalinta antaa ymmärtää, millä kielellä myös itse kirjoitus on kirjoitettu, ja lukijoiden hämäännyttämisen estämiseksi kielten tulee olla yhtenäiset.

Mitä otsikko lupaa lukijallesi?

Kirjoituksesi otsikosta tulisi käydä ilmi, miksi potentiaalisen lukijan kannattaisi lukea otsikon lisäksi myös itse kirjoitus. Aivan kuten markkinoitaessa tuotetta tai palvelua, tulisi myös jokaiselle kirjoitukselle luoda arvolupaus siitä, mitä lukija saa luettuaan tekstisi, ja tämän arvolupauksen tulisi näkyä jo kirjoituksesi otsikossa. Arvolupauksella tarkoitetaan lupausta kirjoituksen tuottamasta arvosta lukijalle, ja sen tulisi olla selvä toteamus, joka selittää, miten kirjoitus ratkaisee lukijan ongelman tai muutoin parantaa hänen tilannettaan, on jollain lailla lukijalle hyödyllinen ja erilaistaa kirjoituksen muista kilpailevista kirjoituksista. Ihmiset hakevat verkosta yleensä tietoa saadakseen lisää informaatiota ja oppiakseen uutta, joten voit tuottaa lukijoillesi arvoa heitä kouluttamalla ja heille uusia asioita opettamalla.

Kannattaa kuitenkin olla realistinen. Kirjoituksen sisällön tulee vastata otsikon lupausta, jotta lukija ei pety. Jos otsikko lupaa liikaa eikä sisältö olekaan yhtä laadukasta kuin otsikointi antaa ymmärtää, lukija harmistuu. Valitettavasti nykyinen kova kilpailu lukijoista saa monet sortumaan klikkiotsikointiin, joka kyllä takaa lukijoiden huomion ja saa heidät halutun tekstin pariin, mutta jättää lukijan suuhun pahan maun tekstin lukemisen jälkeen. Klikkiotsikoiden laatijat tietävät, mistä naruista vetää, ja otsikko lupaa yleensä paljon, mutta itse kirjoituksen sisältö jää usein ohueksi eikä anna lukijalle sitä lisäarvoa, mitä hänelle on otsikossa luvattu. Varo siis yliampuvia tai muutoin epäuskottavia otsikoita, jotta pystyt lunastamaan lukijalle antamasi lupauksen varsinaisessa tekstissäsi etkä johda häntä harhaan.

Tekstin otsikointiprosessi

Hyvän otsikon laatimiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä kuten aiemmin on todettu, se voi ratkaista sen, kiinnostuuko lukija aiheestasi niin paljon, että klikkaa otsikkoasi ja lukee kirjoituksesi. Vaikka jotkut sanovat, että otsikointiin tulisi käyttää jopa puolet siitä ajasta, jonka olet käyttänyt varsinaisen kirjoituksen laatimiseen, lienee otsikointiin käytetty aika kuitenkin yksilöllistä.

Otsikkoa miettiessäsi voit pitää esimerkiksi aivoriihen, jossa mietit kirjoituksellesi vaikkapa 10 tai jopa 25 erilaista otsikkoa, ja valita niistä sitten mieleisesi. Monesti myös tuore silmäpari voi nähdä asian selkeämmin, joten voit kysyä kollegaltasi, mikä laatimistasi ehdotuksista on hänen mielestään paras ja toimivin. Voit testata otsikkosi toimivuutta myös lukijoiden keskuudessa käyttämällä A/B-testausta, jolloin eri lukijoille näytetään erilaisia versioita otsikoista ja päätellään sitten heidän käyttäytymisensä perusteella otsikoista toimivin. A/B-testauksesta voi kuitenkin olla vaikea saada luotettavia tuloksia, jos lukijavolyymit eivät ole tarpeeksi suuria, joten monesti etenkin pienten tai keskisuurten B2B-yritysten kannattaa käyttää muita keinoja toimivimman otsikon määrittelyyn. Otsikkovaihtoehtoja miettiessään kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vaikka varsinainen teksti olisi sama, voi jokin otsikko saada sille jopa moninkertaisesti enemmän lukijoita kuin jokin toinen otsikko, joten otsikolla todellakin on merkitystä!

Se, pitäisikö otsikko kirjoittaa ennen vai jälkeen varsinaisen tekstin kirjoittamista, jakaa mielipiteitä. Toiset sanovat, että otsikko tulisi päättää ennen kirjoittamista, jolloin voi lunastaa otsikossa antamansa arvolupauksen tekstissään, kun taas toiset ovat sitä mieltä, että kirjoituksen otsikko tulisi laatia vasta sitten, kun teksti on jo kirjoitettu, jolloin otsikko voidaan laatia vastaamaan kirjoituksen sisältöä. Molempien vaihtoehtojen kokeilu kannattaa, ja kunhan olet laatinut useampia tekstejä ja niille otsikoita, oppinet tietämään juuri itsellesi toimivimman tavan. Joskus hyvän otsikon keksiminen voi olla kovan työn takana, mutta siihen ei kannata kuitenkaan jäädä jumiin. Tämä voi olla haitallista erityisesti kirjoitusprosessin alussa, jos kirjoittaminen ei edisty sen takia, että jäädään jumiin jo tekstin otsikkoon. Tällöin voit antaa jutulle aluksi “työotsikon”, ja hioa ja päättää otsikon lopullisen muodon vasta jutun kirjoittamisen jälkeen. Näin toimittiin esimerkiksi tämän kirjoituksen otsikkoa laadittaessa.

Inbound-opas tehokkaaseen B2B-myynnin liidituotantoon

Valjasta asiantuntemuksesi tulokselliseksi liidejä tuottavaksi sisältömarkkinoinniksi muutamassa tunnissa. Oppaan avulla osaat käynnistää menestyksekkään inbound-markkinoinnin ilman markkinointi- ja teknologiaosaamista sekä ilman konsultteja.
Liidituotannon kolme keskeistä mittaria Loyalisticissa
LATAA OPAS

Kerro otsikossa kirjoituksesi sisällöstä uniikisti

Jotta otsikon silmäilijästä tulisi myös sen takaa paljastuvan kirjoituksen lukija, tulisi otsikon esitellä lukijalle kirjoituksen sisältö. Otsikon pitäisi kertoa kirjoituksen aihepiiri ja se, mitä siinä käsitellään. Vaikka otsikon tulisi olla mahdollisimman informatiivinen, älä kuitenkaan kerro siinä kaikkea. Kirjoituksen tärkein pointti kannattaa jättää itse tekstiin, jotta lukijan on pakko klikata otsikkoa saadakseen vastauksen. Liian informaation ja liian vähän informaation välillä onkin veteen piirretty viiva: informaatiota tulisi antaa tarpeeksi, jotta lukija kiinnostuu aiheesta, mutta ei niin paljon, että hän tulee täysin informoiduksi, jolloin hänen ei enää tarvitse lukea itse artikkelia otsikon jo vastattua kysymykseen.

Jotta otsikoita silmäilevä lukija kiinnostuisi juuri sinun kirjoittamastasi tekstistä, tulisi otsikon olla paitsi mielenkiintoinen myös tarpeeksi erilainen kilpailijoidesi kirjoittamiin otsikoihin verraten. Vaikka kirjoittaisitkin samasta aiheesta kuin moni muukin, tulisi tarjoamasi näkökulman kuitenkin olla jollain lailla erilainen ja ainutlaatuinen, ja tämä pätee varsinaisen tekstin lisäksi myös sen otsikointiin. Ei ole mitään mieltä otsikoida kirjoitustasi juuri samalla tavalla kuin joku muukin, vaan jokaisen otsikon tulisi olla uniikki, vaikka otsikko olisikin kohdennettu sellaisiin hakusanoihin, joita muutkin tavoittelevat. Voit testata oman otsikkosi uniikkiuden laittamalla sen lainausmerkkeihin (“) hakukoneen (esim. Google) hakukenttään, jolloin saat tiedon siitä, onko joku muu jo ehtinyt käyttää samaa sanayhdistelmää kuin sinä.

Otsikon pituus

On kiistanalaista, toimiiko lyhyt vai pitkä otsikko paremmin. Kannattaakin miettiä, missä mediassa tai medioissa otsikkoa tullaan käyttämään, sillä se vaikuttaa myös siihen, minkälainen otsikon tulisi olla: vaikkapa sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa pätevät erilaiset lainalaisuudet. Esimerkiksi Googlen hakutuloksissa näytettävä merkkimäärä on maksimissaan noin 65 merkkiä, ja jos otsikko on tätä pidempi, tulee se katkaistuksi. Jos otsikon merkkimäärän laskeminen itse tuntuu työläältä, on esimerkiksi EZlocal kehittänyt siihen oivan apuvälineen.

Erilaiset mediat, erilaiset otsikot! Esimerkki Twitteristä.

Otsikosta ei muutoinkaan kannata tehdä liian pitkää, sillä jos se on todella pitkä, sen luettavuus kärsii. Silmäilyä ja otsikon vaikuttavuutta silmällä pitäen kannattaa keskittyä otsikon ensimmäisiin sanoihin, sillä ne ovat ne tärkeimmät. Kun otsikon rakennetta on tutkittu, ovat otsikon kolme ensimmäistä ja kolme viimeistä sanaa osoittautuneet kaikkein ratkaisevimmiksi, mikä tekisi kuusisanaisesta otsikosta ideaalipituisen.

Otsikon hakukoneoptimointi

Jokainen otsikko ja tietysti myös varsinainen teksti tulisi kohdentaa tiettyyn avainsanaan tai tiettyihin avainsanoihin, jolla/joilla on tietty hakuvolyymi hakukoneissa. Avainsanan tulisi olla se sana, jolla haluat otsikkosi ja siihen liittyvän kirjoituksesi tulevan löydetyiksi, kun asiakas hakee tietoa esimerkiksi Googlesta kirjoittamalla avainsanan sen hakukenttään. Kohdistamalla jo otsikon tietylle hakusanalle on otsikko paitsi optimoitu ohjaamaan liikennettä joko orgaanisen haun tai maksetun liikenteen kautta itse kirjoitukseen, todistaa se myös, että ihmiset oikeasti aktiivisesti hakevat aineistoa, joka liittyy avainsanaasi. Käyttämällä avainsanoja kirjoituksesi nousee korkeammalle Googlen hakutuloksissa, ja jokaisen yrityksen tavoitteena on luonnollisesti nostaa sisältöään jos ei ensimmäiselle sijalle niin ainakin ensimmäiselle sivulle hakukoneen hakutuloksia, jotta sisältö saisi mahdollisimman paljon näkyvyyttä.


Esimerkin otsikko on hakukoneelle liian pitkä, sillä mukaan on haluttu useampi hakusana. Tilanne olisi korjattavissa lyhentämällä joko itse pääotsikkoa tai pelkästään sivun ns. Title-kenttää. Blogijutulla, ja yleensäkin HTML-sivuilla, on tekninen Title-kenttä tai tägi. Blogialustoissa, jollainen myös Loyalisticin markkinoinnin automaatiotuotteesta löytyy, Title on yleensä muodostettu sivun pääotsikosta ja koko blogin nimestä, jolloin käyttäjän ei tarvitse sitä erikseen asettaa. Hakukoneoptimointiin kuuluu myös Titlen optimointi. Jos jutun otsikko on pitkä, voi siitä luoda Title-kenttään lyhyemmän Googlen tuloksiin paremmin istuvan version.

Haluttujen avainsanojen tulisi löytyä jo kirjoituksen otsikosta. Näin asiakkaat näkevät jo hakukoneen hakutuloksia katsellessaan, kertooko kirjoituksesi mahdollisesti heidän hakemastaan aiheesta. Halutut avainsanat kannattaa pyrkiä laittamaan mahdollisimman lähelle otsikon alkua, sillä silloin avainsanat ovat myös esimerkiksi Googlelle mahdollisimman selvät. Haluttuja avainsanoja miettiessä kannattaa miettiä, millä avainsanoilla asiakkaasi etsivät aiheesta tietoa. Ihmiset muotoilevat usein hakunsa myös kysymysmuotoon, joten voit hyvin käyttää kysymyksiä myös otsikoinnissa, jotta otsikko olisi mahdollisimman hakukonemyönteinen.

Kirjoituksen pääotsikon lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös väliotsikoihin. Kirjoituksella tulisi aina olla vain yksi H1-tasoinen otsikko, joka on tekstin pääotsikko. H1 eli Heading 1 (otsikko 1) on HTML-kieltä, ja mitä pienempi numero on, sitä ylemmän tason otsikko on kyseessä. H1 on siis varattu pääotsikolle, ja väliotsikoissa tulisi käyttää joko H2- tai H3-tasoisia otsikoita otsikoinnin kerroksellisuudesta riippuen. Otsikkojen luokittelu eri tasoihin helpottaa lukijoiden lisäksi myös hakukoneita päättelemään tekstin pääaiheen ja sen ala-aiheet, ja auttaa siten hakukoneita luokittelemaan tekstin oikeaan avainsanaan. Pääotsikon lailla myös väliotsikoiden hakukonemyönteisyyteen kannattaa kiinnittää huomioita optimoimalla niiden hakukonenäkyvyys.

Otsikon hakukoneoptimointia miettiessään kannattaa muistaa, että esimerkiksi Google rankaisee siitä, jos otsikko ei vastaa tekstin sisältöä. Ei kannata siis vain napata jotain paljon hakuja saavaa avainsanaa ja käyttää sitä otsikossaan klikkien toivossa, jos varsinainen teksti ei oikeasti kerro aiheesta. Kannattaa sen sijaan tutkiskella kilpailijoiden kirjoittamia otsikoita: ovatko he kirjoittaneet samasta aiheesta kuin sinä, ja mitkä heidän otsikkonsa ovat. Voit myös tarkastella tietyn avainsanan antamia hakutuloksia erityisesti hakukoneen ensimmäisellä sivulla ja ottaa niistä mallia: minkälaisia ne ovat, mitkä otsikot kiinnittävät oman huomiosi ja kuinka voisit tehdä omasta otsikostasi vielä niitäkin paremman. Seuraamalla oman toimialasi uutisia ja tekemällä sisällön kuratointia (muiden tuottaman sisällön keräilyä, jalostamista ja jakamista) esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kehittyy itsellesi ajan kanssa käsitys siitä, minkälaiset otsikot toimivat parhaiten.

Otsikointivinkkejä

Seuraavista konkreettisista vinkeistä voi olla sinulle apua hyvän otsikon laadinnassa.

Voit rakentaa hyvän otsikon esimerkiksi näin:

 • tee otsikosta kielteinen: esittele esim. karmeimpia tapoja tehdä jokin asia tai varoita lukijaa tekemästä ainakaan näin. Voit myös käyttää negatiivisia sanoja, kuten huonoin, ei ikinä, älä, vältä, lopeta jne., sillä ihmiset haluavat tietää, minkä tekemistä heidän tulisi välttää. Muista, että välttäminen on myös aina helpompaa kuin jonkun lopettaminen, eikös vain!
 • herätä lukijan epäilys: mikä kaikki voikaan mennä vikaan, jos joku esim. tekee näin.
 • tee otsikosta kysymys: mitä, missä, milloin, kuka, mikä, kuinka, miten, miksi, millainen jne. Voit myös kysyä ensin ja vastata sitten: “Miten inbound-markkinointi tulisi aloittaa? Lue ohjeet tästä”. Kysymykset toimivat, sillä ihmiset haluavat tietää vastauksen. Älä kuitenkaan kysy kysymyksiä, joihin lukija voi vastata “Ei”, sillä silloin peli on menetetty!
 • aloita otsikko sanalla näin tai kuinka, jolloin lupaat lukijalle ratkaisun tai neuvon johonkin asiaan. Tämä toimii, sillä ihmiset haluavat aina tulla fiksummiksi ja haluavat elämäänsä kontrollia ja järjestystä.
 • esittele lukijalle jokin hyöty tai etu, jonka hän saa kirjoituksen lukiessaan.
 • käännä otsikko toimintakehotteeksi: “käske” tai ”kutsu” lukija tekemään jotain käyttämällä imperatiivia: paranna, tee, löydä, kokeile, klikkaa jne.
 • lisää otsikkoon numero, esim. “10 tärkeimpää verkkosivua”. Muista kirjoittaa numero numerona (esim. 9) sen sijaan, että kirjoitat “yhdeksän”. Numeroiden käyttäminen toimii, sillä ihmiset haluavat tietää, mitä on odotettavissa ja mihin he ovat ryhtymässä, ja numeroiden käyttäminen helpottaa asioiden ennakoitavuutta.
 • käytä superlatiiveja: paras, tärkein, helpoin jne.
 • kerro, että ratkaiset ongelman nopeasti, helposti jne.
 • ole käytännöllinen, jotta voit antaa lukijalle toivoa siitä, että hänen ongelmansa voi saada ratkaisun ja lukija voi oikeasti noudattaa neuvojasi.
 • vertaile kahta asiaa toisiinsa.
 • listaa asioita.
 • ole provosoiva, rohkea, kärkevä tai kiistanalainen: jos haluat, voit käyttää lukijoiden huomion saamiseksi shokeeraavaa, järkyttävää tai moraalitonta otsikkoa, mutta käytä tällaisia otsikoita säästeliäästi, sillä muuten ne menettävät huomioarvonsa.
 • ole humoristinen.
 • käytä vastakohtia.
 • tee otsikosta monimerkityksellinen.
 • viittaa johonkin tiettyyn yleisöön: osoita tekstisi esim. tietylle ryhmälle, kuten aloittelijat, sisältömarkkinoijat tai suomalaiset.
 • vetoa lukijoidesi uteliaisuuteen, sillä ihmiset alkavat tuntea puutteellisuutta, kun he huomaavat aukon tiedoissaan (curiosity gap: mitä ihminen jo tietää vs. mitä hän haluaisi tietää).
 • yllätä lukija: ihmismieli pitää uutuuksista, ja odottamaton asia stimuloi enemmän kuin odotettu, vaikka odotettu asia olisi mieluisakin.
 • ole erityisen spesifinen: pureudu otsikossa johonkin tiettyyn pikkuseikkaan.
 • lisää otsikkoon konkreettisia faktoja, kuten lukuja, nimiä, titteleitä tai tuloksia, sillä ne herättävät luottamusta kirjoittajaan ja lisäävät selkeyttä.
 • paljasta jokin salaisuus, jonka vain “sisäpiiri” tietää.
 • vetoa sosiaaliseen todisteeseen: “Muut tietävät tämän jo, haluatko liittyä joukkoon?”.
 • lupaa kertoa aiheesta “kaikki”.
 • kerro, mitä olet itse oppinut jostain asiasta.
 • ehdota jotain.
 • vetoa/luo kuva kiireellisyydestä tai niukkuudesta: “Jos et lue tätä nyt, menetät tilaisuuden lukea sen ikinä”.
 • esittele prosessi, miten toimimalla lukija saavuttaa jonkin tavoitteen.
 • käytä kiinnostavia adjektiiveja.
 • älä käytä inspiroimattomia, mitäänsanomattomia tai tuntemattomia sanoja.
 • käytä voimasanoja, kuten valloittaa, tuhota, innostunut, peloton, suosittu, iloinen, uusi jne.
 • anna lukijalle arvokas lupaus: auta häntä esim. oppimaan jokin uusi taito.
 • haasta lukija tekemään jotain, mitä hän ei ole ennen tehnyt.
 • mainitse, että tutkimuksen sisältö perustuu (tieteelliseen) tutkimukseen.
 • käytä otsikkona käyttäjäkokemusta l. mitä käyttäjä sanoi tuotteesta/palvelusta tms.

Iloista otsikointia!

Otsikkokuva: Matthew Guay / Unsplash

Company Blogging Success Formula (Ebook)

Success of a company blog doesn't just happen, no matter how good content you create. It has to be made, and it has to be made by You. Luckily there is a formula for success which consists of 5 success factors. What are they? Download the ebook to find out The Company Blogging Success Formula!
DOWNLOAD FREE EBOOK

Kirjoittaja Anne Räty (KTM)

Anne toimii tiimissämme digitaalisena markkinoijana, joka haluaa auttaa asiakkaita ja partnereita (ja tietysti Loyalisticia) menestymään sisältö- ja inbound-markkinoinnin toteuttamisessa. Vapaa-ajallaan Anne nauttii matkustelusta sekä kuntoilusta.