Mitä natiivimainonta on? [VIDEOBLOGI]

maanantai 18. kesäkuuta 2018

B2B-yritykset panostavat tätä nykyä yhä enemmän sisältöön, ja yksi keinoista tuoda sitä potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen on natiivimainonta. Mitä se on, mitä hyötyä siitä on, ja miten sitä tehdään? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin natiivimainonnasta vastaavat Loyalisticin Antti Pietilä ja hänen videobloginsa tämänkertainen vieras, natiivimainosalusta ReadPeakin perustaja ja toimitusjohtaja Tomas Forsbäck.

Natiivimainonnalla näkyvyyttä blogille

Natiivimainonnan perusidea on se, että yrityksellä on sisältöä, kuten blogi, jolle se haluaa löytää oikeanlaisia lukijoita. Tällöin voidaan hyödyntää julkaisijan mediaa, joita ovat Suomessa esim. Kaleva, Taloussanomat tai Helsingin Sanomat, ja nostaa blogi median normaaliin verkkouutisvirtaan natiivimainonnan avulla. Lukijat löytävät blogin median uutisvirrasta, ja klikkaamalla blogia he päätyvät mainostajan omaan blogiin. Näin voidaan hankkia yrityksen blogille oikeanlaisen kohderyhmän lukijoita sellaisesta mediasta, jonka uutisvirran parissa yrityksen kohderyhmä muutoinkin viihtyy.

Natiivimainontaa käytetään siis sisältömarkkinoinnin promokanavana, jolla haetaan sisällölle liikennettä. Natiivimainonnassa onkin kyse nimenomaan sisältömarkkinoinnista, ei tuotemarkkinoinnista. Natiivimainonnassa mainos on juttumainen eikä juuri eroa median itse tuottamasta sisällöstä. Natiivimainonnan hyviä puolia esimerkiksi moniin sosiaalisen median alustoihin verraten on se, että käyttäessään jotain tiettyä mediaa kohdeasiakas on jo valmiiksi lukemassa tietyn sisältöympäristön uutisia, jolloin natiivimainonnan avulla on helppo nostaa uutisvirtaan samoista aiheista kertovaa, ja siten potentiaalista asiakasta kiinnostavaa, yrityksen tuottamaa sisältöä.

Näin teet onnistunutta natiivimainontaa

Natiivimainoksen tulee olla aina jo Suomen lainkin puitteissa merkitty mainokseksi, mutta jos sisältö on hyvin tehty, ei asiakas edes välttämättä huomaa eroa toimituksellisen sisällön ja natiivimainoksen välillä. Lukijalle pääasia on kuitenkin se, onko luettu artikkeli ollut hänelle hyödyllinen vai ei, ei se, kuka sen on kirjoittanut. Yrityksen tulisikin aina miettiä sitä, että sen natiivimainonnan avulla median uutisvirtaan nostaman jutun tulisi palvella lukijaa, jolloin yrityksen tarjoaman sisällön tuottamisessa tulisi keskittyä erityisesti asiakaskeskeisyyteen ja lisäarvon tuottamiseen lukijalle.

Mielenkiintoista on se, että mitä selkeämmin natiivimainos on merkitty mainokseksi, sitä parempi se on sekä yrityksen brändille että lukijalle. Jos lukija pääsee yllättymään siitä, että klikatessaan artikkelia hän siirtyy sen myötä jonkin yrityksen verkkosivuille ja huomaa vasta siinä vaiheessa, että kyseessä on mainos, voi tästä seurata negatiivinen vaikutus mainostajan brändille lukijan mielessä. Tämän vuoksi natiivimainos kannattaa merkitä erittäin selkeästi mainokseksi. Jos sisältö on tarpeeksi kiinnostavaa, haluaa lukija lukea jutun siitä huolimatta, että hän tietää sen mainokseksi.

B2B-yrityksillä onkin nykyään hyvät mahdollisuudet tuoda julki asiantuntemustaan natiivimarkkinoinnin avulla perinteisen median karsiessa resurssejaan asiantuntijasisällöissä B2B-yritysten samanaikaisesti lisätessä sisällöntuotannon resurssejaan ja tuottaessa korkeatasoista ja ammattitaitoista sisältöä. Mediassa tilanne voi olla jopa se, että asiakas voi kirjoittaa natiivimainoksissaan parempaa asiantuntijasisältöä median toimialalta kuin media itse pystyisi tuottamaan. Tällöin asetelma voikin kääntyä niin päin, että natiivimainos tuottaa lisäarvoa median lukukokemukseen eikä toisinpäin.

Natiivimainoksia ostetaan harvoin medialta suoraan, vaan yleensä sitä ostetaan natiivimainosalustojen, kuten ReadPeakin, kautta, jolloin mainostaja voi yhden median sijaan ostaa näkyvyyttä useammassa mediassa samanaikaisesti. Mainoskampanjan luominen natiivimainokselle muistuttaa paljon sosiaalisen median mainoskampanjoiden luomista ollen helppoa ja nopeaa. Natiivimainonnassa mainostaja maksaa mainoksista klikkien mukaan (CPC l. Cost per Click), mainoksia pystyy kohdentamaan melko tarkasti, niitä pystyy retargetoimaan eli uudelleenkohdentamaan ja mainostaja pystyy valitsemaan, mihin medioihin hän haluaa mainoksensa laittaa. Natiivimainonnan ollessa vielä melko uutta ovat hinnat verraten kohtuullisia, ja konversioprosentit esim. Facebook-mainontaan verraten voivat olla parempia.

Markkinoinnin automaatio-ohjelmistomme Loyalistic ja natiivimainosalusta ReadPeak on integroitu, mikä tarkoittaa sitä, että pääset luomaan natiivimainoskampanjoita Readpeakissa Loyalisticilla kirjoittamillesi ja julkaisemillesi blogeille suoraan Loyalisticista.

Tarkempia tietoja siitä, mitä natiivimainonta on, voit katsoa yllä olevalta videolta!

Katso myös nauhoite Antin ja Tomasin huhtikuussa 2018 pitämästä webinaarista “Sisältömarkkinoinnin natiivimainonta”, voit ladata sen itsellesi tästä:

LATAA WEBINAARINAUHOITE