Kirjoitukset kategoriassa liidien hankinta

Miksi webbisivuilta ei tule liidejä? [VIDEOBLOGI]

tiistai 12. joulukuuta 2017

Yritys on voinut laatia omasta mielestään hienot webbisivut, mutta asiakkaita ei vain kuulu. Missä vika? Loyalisticin Antti Pietilä ja LiquidBloxin Jani Hiltunen keskustelevat videoblogissa viidestä B2B-yrityksen tyypillisesti tekemästä virheestä yrityksen webbisivujen suunnittelussa liidien hankinnan näkökulmasta ja antavat niihin korjausehdotuksensa.

Parhaat tavat hankkia myyntiliidejä [sis. VIDEO]

tiistai 23. toukokuuta 2017

Liidejä voi saada ja niitä voi luoda. Saadakseen liidejä on usein tehtävä niiden tuottamiseen tähtäävää työtä. Silloin puhutaan liidien generoimisesta (englanniksi lead generation). Ja se on B2B-markkinoinnin tärkein tehtävä.

B2B-markkinoinnin tärkein tehtävä on tuottaa liidejä.

Kun yritys kasvaa riittävästi, markkinoinnin tehtäviin tulee monenlaisia muitakin tavoitteita. Asemaa on puolustettava, brändimielikuvaa vahvistettava, asiakkaista huolehdittava ja niin edespäin. Pilviohjelmistoliiketoiminnassa (Software-as-a-Service eli SaaS) suositellaan, että liidien generointi on markkinoinnin...

Mikä on liidi, eli myyntivihje ja miten niitä saa?

keskiviikko 3. toukokuuta 2017
Liidi on vihje potentiaalisesta asiakkaasta. Samalla se on myyjän ja myynnin tärkein raaka-aine, erityisesti uusasiakashankinnassa. Liidien puute on yksi suurimmista myynnin esteistä.

Kun liideistä puhutaan, on syytä aina ymmärtää mistä puhutaan, kaikki "liidit" kun eivät ole liidejä ja toisaalta liideillä on suuria eroja arvossa. 

Käyn tässä artikkelissa läpi olennaisen liideistä myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.

  • Liidin määritelmä
  • Liidin arvon määrittäminen
  • Liidien luokat kuten markkinoinnin liidi, myynnin liidi...
  • Miksi tehokas liidituotanto on kallista?

Liidi on vihje potentiaalisesta asiakkaasta

Liidi on vihje potentiaalisesta asiakkaasta. Myyntiliidi eli myyntivihje on myyjän ja myyntiä tekevän yrityksen tärkein raaka-aine. Laadukkaista liideistä syntyy hyvää kauppaa ja kannattavaa kasvua. Heikoilla liideillä työtä joutuu tekemään enemmän ja heikommilla tuloksilla.


Videolla vieraanani on Suomen johtava ICT-alan myynnin valmentaja Erkki Tuomi, jonka kanssa keskustelemme siitä mikä on liidi.

Liidituotannon kolme keskeisintä mittaria

maanantai 3. lokakuuta 2016

Liidituotannon kolme keskeistä mittaria Loyalisticissa

Sitä saa mitä mittaa. Niin liidituotannossakin.

Markkinoinnin lukuja on kiva seurata, ainakin jos trendi on oikeaan suuntaan. Ja luvuthan kehittyy, sillä sitä saa mitä mittaa. Pitää kuitenkin mitata oikeita asioita, lukuja joissa menestyminen näkyy myös tuloslaskelman ensimmäisellä ja viimeisellä rivillä, eikä vain kuluna siinä välissä. 

Liidituotannon johtamisen kannalta keskeisiä mittareita on kolme: uudet vierailijat verkkosivuilla ja blogissa, näistä saadut yhteystiedot eli kontaktit sekä kontakteista myyntivalmiiksi hyväksytyt myyntiliidit.  Loyalisticissa näistä käytetään käsitteitä Trafiikki, Kontaktit ja Liidit.

Uudet vierailijat eli Trafiikki: Trafiikki kertoo blogin, laskeutumissivujen ja webbisivujenne liikennemäärät uusina, ennen käymättöminä kävijöinä. Eli se kertoo kuinka monta uutta vielä anonyymiä asiakasta onnistuitte houkuttelemaan sisältönne pariin.  Anonyymit vierailijat muuttuvat tunnetuiksi kun he täyttävät lomakkeen esimerkiksi ladatakseen oppaan hunajapurkistanne.

Uudet yhteystiedot eli Kontaktit: Kontakteja saadaan laskeutumissivujen lomakkeilla (eli hunajapurkeilla)  ja suorina uutiskirjeen tilauksina. Monet kutsuvat näitä jo liideiksi, vaikka kyse on vasta markkinoinnin liidistä, eli kontaktista. Kontakteja hoivataa uutiskirjein, kampanjoin ja automatisoiduilla sähköpostihoito-ohjelmilla. Näin kontakti saadaan sivuille ja sisällön pariin yhä uudestaan. Suhde säilyy ja kehittyy jokaisen kosketuksen myötä. Samalla saadaan arvokasta tietoa kiinnostuksesta ja samalla liidi saa pisteitä. Kontaktit ovat samalla liidituotannon patoallas, jolla myynnille syötettävää liidivirtaa voidaan säätää juuri kiireen mukaiseksi.

Myyntivalmiiksi hyväksytyt eli Liidit: Liidejä syntyy siinä vaiheessa kun liidi hyväksytään eli kvalifioidaan. Loyalistic pisteyttää liidit automaattisesti ja tuo myynnille kerman kuorittavaksi. Samalla voidaan luokitella liidejä vaikkapa vaikuttajiin, olemassaoleviin asiakkaisiin tai ei-potentiaalisiin. Tai jättää vielä kypsymään. 

Luontevinta on yleensä seurata näitä 30 päivän ajalta sekä trendinä. Paljonko siis saimme houkuteltua uusia kävijöitä, napattua kontakteja, ja jalostettua niistä myynnille laadukkaita liidejä. Trendi taas auttaa tunnistamaan kehittymisen ja erottamaan yksittäiset lukuja vääristävät piikit. Kontaktien kokonaismäärä sen sijaan on turhamaisuusmittari, joka on kiva tietää, muttei mittaa menestystä.

Loyalistic on kotimainen, kansainväliseen menestykseen tähtäävä markkinoinnin automaatio-ohjelmisto erityisesti B2B-myyntiin. Sillä hankit vierailijoita, käännät ne kontakteiksi ja kypsytät myyntivalmiiksi liideiksi.
Liidituotannon kolme keskeistä mittaria Loyalisticissa
Ota #myynnin #tuottavuusloikka, kokeile Loyalisticia nyt.