E-lasku ja Suoramaksu kuluttajalaskutuksessa

14. helmikuuta 2013

Suoraveloituksen poistuessa EU:n harmonisoidessa maksamista 2014 alkuun mennessä, pankit tarjoavat korvaavana ratkaisuna e-laskua ja suoramaksua. E-lasku sopii verkkopankin käyttäjille ja suoramaksu konttorissa asioiville. Muutos aiheuttaa muutoksia myös asiakaskokemukseen. Niinpä perusasiat on hyvä olla myös asiakasuskollisuusjohtajan tiedossa.

Laskuttaja tarjoaa ja asiakas haluaa

Verkkolaskutus tai sähköinen laskutus on perusidealtaan samanlaista, oli kyse sitten kuluttajien laskuttamisesta tai yritysten laskuttamisesta. Laskuttaja kertoo, että tarjoaa verkkolaskutusta ja asiakas ilmoittaa sitten haluavansa vastaanottaa sitä. Laskuttaja tallentaa asiakastietoihin asiakkaan verkkolaskuosoitteen ja siirtyy lähettämään tälle verkkolaskuja paperisten sijaan.

Finvoice on myös e-laskun ja suoramaksun standardi

Yritysten välisessä laskutuksessa käytetään monia standardeja, joista yleisin on Finvoice. Se on Finanssialan keskusliiton luoma standardi. Samaa standardia käytetään myös kuluttajille tapahtuvassa laskutuksessa. Silloin puhutaan e-laskusta. E-lasku on siis kuluttajien verkkolasku, kun Finvoice-nimellä kutsutaan yritysten verkkolaskua. Samasta Finvoice-tiedostoformaatista kuitenkin puhutaan, mutta e-laskussa on sähköinen ilmoittamismekanismi.

Sähköisessä laskutuksessa laskuttajan ja asiakkaan välissä on aina verkkolaskuoperaattoreita. Laskuttaja lähettää laskun omalle verkkolaskuoperaattorille, joka välittää sen edelleen asiakkaan verkkolaskuoperaattorille, joka puolestaan välittää sen asiakkaalle. Pankit toimivat myös verkkolaskuoperaattoreina, itsenäisten verkkolaskuoperaattoreiden lisäksi.

Yritys "tilaa" verkkolaskun laskuttajalta suoraan

Yritysten välisessä verkkolaskutuksessa asiakas ilmoittaa laskuttajalle puhelimella tai sähköpostilla haluavansa sähköisen laskun. Näissä tiedoissa kerrotaan missä muodossa verkkolasku halutaan. Aina laskuttaja ei pysty tuottamaan verkkolaskua halutussa muodossa tai verkkolaskuoperaattori ei siihen pysty laskua muuntamaan. Niinpä yritysten välinen verkkolaskutus on välillä hankalaa tai mahdotonta. Siksi tarvitaan myös pankkien ulkopuolisia verkkolaskuoperaattoreita, jotka tekevät muunnoksia eri standardien välillä.

Kuluttaja "tilaa" e-laskun verkkopankissa

Kuluttajan tapauksessa ilmoitus siitä, että kuluttaja haluaa verkkolaskun, ei tapahdukaan suoraan laskuttajalle, vaan ilmoitus tapahtuu asiakkaan verkkopankissa.

Tätä varten laskuttajan pitää "mainostaa" lähettävänsä e-laskuja. Tämä tapahtuu lähettämällä verkkolaskuoperaattorin kautta ilmoitus. Tämä laskuttajan ilmoitus menee sitten kaikkiin pankkeihin. Näin pankit tietävät tarjota e-lasku-mahdollisuutta kuluttajalle kun kuluttaja maksaa laskua verkkopankissa. Yleensä verkkopankki tunnistaa laskuttajan tilinumeron ja kertoo, että laskuttaja voisi muuten lähettää laskun sinulle sähköisestikin ihan tänne tuttuun verkkopankkiin.

Jos kuluttaja päättää haluta laskun sähköisesti e-laskuna, hän klikkaa pankin tarjoamaan nappia. Kuluttaja voi usein valita maksaako hän e-laskun manuaalisesti, vai haluaako hän, että verkkopankki maksaa sen automaattisesti jos laskun summa on alle tietyn kuluttajan asettaman rajan (laskuttajakohtainen raja).

Tästä lähtee ilmoitus laskuttajalle. Pankki siis lähettää laskuttajan verkkolaskuoperaattorille ilmoituksen siitä, että kuluttaja haluaa ottaa vastaan e-laskun.

Laskuttaja noutaa ennen laskutusajoa e-lasku-tilaukset (ja muutokset) ja täydentää asiakastietoja näillä verkkolaskuosoitteilla. Laskutusajossa syntyy kaksi aineistoa: paperilaskutukseen menevät ja verkkolaskutukseen menevät. Verkkolaskutukseen menevät toimitetaan verkkolaskuoperaattorille.

Suoramaksu perustuu e-laskuun

Suoramaksu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia. Sopimus tehdään konttorissa ja vastaa E-Lasku-sopimusta.

Pankki välittää E-Lasku-tilauksen laskuttajalle, mutta tiedolla, että kyseessä on Suoramaksu.

Tämä tarkoittaa, että laskuttajan pitää lähettää laskusta sekä verkkolasku, että paperilasku. Paperilaskulla on tällöin maininta, että kyse on Suoramaksusta (vrt. nykyiseen suoraveloitusasiakkaan laskuun). Asiakkaalle paperilasku menee siis tiedoksi, kun taas verkkolasku menee pankkiin, joka maksaa sen saamansa valtakirjan pohjalta.

Teknisessä mielessä eroa näiden välillä ei siis juuri ole. Suoramaksu on siis eräänlainen sekä-että vaihtoehto paperilaskun ja verkkolaskun välissä.