Asiakkuuksien kohdistettu kehittäminen

14. joulukuuta 2011

 

 

 


Asiakkuusmassasta tunnistetaan kehitysmahdollisuuksia ja asiakkuuksia jalostetaan kohdennetuilla markkinointi- ja palvelutoimenpiteillä. Asiakkaita saatetaan kannustaa ja palkita uskollisuudesta.

Asiakasta lähestytään relevantilla palvelevalla markkinoinnilla perinteisellä ja sähköpostisuoralla, webissä ja asiakaspalvelussa. Asiakkaan elämä helpottuu ja asiakas kokee saavansa suhteesta lisäarvoa. Asiakkuuden kate kasvaa kun asiakkaalle voidaan myydä enemmän, kalliimpaa ja suhde saadaan laajennettua uusiin tuoteryhmiin.