Asiakkuuden vaiheet

12. joulukuuta 2011
Asiakkuuden jalostaminen tapahtuu eri tavoin asiakkuuden eri vaiheissa.
 
 
 
Uskollisuuteen panostaminen alkaa jo uusasiakashankinnasta. Keskittymällä prospekteihin, jotka valitsevat tuotteen tai palvelun sen tuottaman arvon, ei tarjoushinnan perusteella, vältetään tappiollisia lyhytaikaisia asiakkuuksia.
 
Uusi asiakas toivotetaan tervetulleeksi, perehdytetään asiakkuuden etuihin ja pyritään muuttamaan toistuvaissuhteeksi.
 
Toistuvasti ostavan asiakkuutta pyritään vahvistamaan ja vakinaistettua suhde.
 
 
Suhteen syvennyttyä kanta-asiakkuuteen, voidaan keskittyä osuuden kasvattamiseen asiakkaan lompakosta. Asiakkuutta laajennetaan muihin tuoteryhmiin, kalliimpiin tuotteisiin, lisäpalveluihin ja niin edelleen.
 
Asiakassuhteen syventyessä ja leventyessä asiakas ymmärtää suhteen erikoislaatuisuuden ja osaa suositella asiakkuutta. Asiakkaasta on tullut myyjä.
 
Asiakassuhteita seurataan aktiivisesti ja viilenevään suhteeseen pystytään reagoimaan ajoissa. Kaikesta huolimatta päättyneisiin asiakkuuksiin on omat tehokkaat pelastustoimet.