Asiakasuskollisuuden kehittäminen kannattaa

10. joulukuuta 2011
Asiakkaan kannattavuus paranee dramaattisesti asiakkuuden syvetessä.

 


Uuden asiakkaan kannattavuutta painavat hankintakulu, korkeammat palvelukulut ja hinnan korostuminen päätöksentekoargumenteissa. 


Uusi asiakas ei vielä osaa arvostaa lisäpalveluita eikä keskitä ostojaan. Asiakkuuden syventyessä kannattavuus paranee merkittävästi. Asiakas keskittää ostoja, hinta-argumentin vaikutus pienenee, palvelun ja lisäarvon vaikutus kasvaa. Asiakkaan palvelukustannukset pienenevät asiakkaan oppiessa yrityksen toimintatavat. Asiakasuskollisuuden kasvaessa asiakkuus laajenee kalliimpiin tuotteisiin ja muihin tuotekategorioihin sekä maksullisiin lisäpalveluihin. Asiakas suosittelee yrityksen tuotteita tutuilleen ja auttaa näin merkittävästi kasvattamaan liikevaihtoa.

Perinteisin markkinoinnin keinoin välitetty viesti ei usein ota huomioon asiakkuuden vaihetta, ei syvennä asiakassuhdetta eikä jalosta asiakkuutta. Asiakas ei sitoudu suhteeseen eikä asiakasuskollisuus kehity toivotusti.